Bereikbaar van 8:00 tot 20:00

085-2500525

You rock

We roll

Hoe werkt Payrolling bij Payroll Freaks voor de opdrachtgever?

Payrolling voor Freelancers

Jij, je Freelancer of jullie beiden hebben besloten zaken met elkaar te doen met tussenkomst van Payroll Freaks. Verstandig. Hoe gaat dat dan in zijn werk?

Facturatie

De Freelancer spreekt samen met de opdrachtgever de opdracht af. Daarbij wordt ook het uurtarief, dagtarief of opdrachttarief afgesproken. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd door Payroll Freaks. Niet de Freelancer factureert, maar Payroll Freaks factureert. Dit gebeurt altijd op de woensdag opvolgend aan de week waarin de opdracht heeft plaatsgevonden. De Freelancer bepaalt hoeveel uren hij in rekening brengt.

Inlenersbeloning

Omdat er feitelijk een dienstverband ontstaat wanneer er een Payrollovereenkomst is, dienen wij ons te houden aan de inlenersbeloning. Dit houdt in dat wanneer er door de opdrachtgever een CAO gevolgd wordt, wij deze CAO ook dienen te volgen. Dit is wettelijk verplicht. Volgt de opdrachtgever geen CAO dan maken wij gebruik van de NBBU CAO.

Betalingstermijn

Payroll Freaks verwerkt het eventuele dag- of opdrachttarief van de Freelancer naar een uurtarief. Wekelijks ná de gewerkte uren worden deze in rekening gebracht met een standaard betalingstermijn van 14 dagen. Andere betalingstermijnen zijn mogelijk maar hebben wel invloed op het netto salaris van de Freelancer.

Credit Check

Voorafgaand aan de opdracht wordt er door Payroll Freaks een credit check gedaan om te kijken of de opdrachtgever kredietwaardig is. Dit is noodzakelijk voor de kredietverzekering die wij afsluiten. Mocht de opdrachtgever niet kredietwaardig genoeg zijn voor de omvang van de opdracht kunnen er additionele zekerheden gevraagd worden. Uiteraard gaat dit in overleg met alle betrokkenen.

Urenportaal

Payroll Freaks werkt met een online urenportaal waar de Freelancer zijn opdrachturen invult. Ook de opdrachtgever krijgt toegang tot dit portaal. Eventueel bestaat er ook de mogelijkheid een controlemoment in te bouwen, zodat de opdrachtgever de gewerkte uren moet goedkeuren alvorens er gefactureerd kan worden. Download hier de handleiding voor het urenportaal

G Rekening

Payroll Freaks heeft de beschikking over een G rekening.  Als de opdrachtgever dit wenst mag men 20% van de te betalen factuur betalen op de G rekening van Payroll Freaks. Men dient dit wel vooraf aan te geven.

Algemene voorwaarden

Payroll Freaks heeft haar algemene voorwaarden opgesteld. Deze zijn hier te downloaden.

Vragen?
Neem contact op!

arrow2

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Stuur ons een bericht of neem telefonisch contact op.

Bereikbaar van 8:00 tot 20:00

085-2500525

Kennisbank

Voorbeelden: CashIT, SaveIT